Kulturhuset

Historien om Sønderbro Kulturhus.

page5-hus-4-tif

Motto: Vi skynder os langsomt!

Læs her 8 års forhistorie:
Ved årsskiftet 1996/97 var udviklingen i ”Sønderbrogruppen” nået til det punkt, hvor antallet af frivillige medlemmer gjorde det nødvendigt, at underopdele det efter hånden 20 m/k store forum. Det skete dels for at forebygge at kommende møder skulle blive for lange og måske ineffektive. Dels for at alle – nye som gamle medlemmer – kunne komme til at arbejde mellem møderne med problemstillinger, som de fandt trængte til nye løsninger.
Man diskuterede sig frem til tre påtrængende arbejdsområder:
1)Behovet for at samle mange af de eksisterende småblade til et velfungerende, fælles blad for Sønderbro-området.
2)Behovet for at få sat mere skub i områdets erhvervsudvikling.
3)Endelig også behovet for at udvikle nye kultur-aktiviteter på Sønderbro.
For at få en bred diskussion af disse emner, valgte Sønderbrogruppen at holde et borgermøde på Søndermarkskolen. Det skete d. 29.4. 1997. Her var der stor opbakning til ideerne om at få startet nogle små ”Her-og-Nær Ministerier”, som kunne tage sig af informationsspørgsmålet og Kulturspørgsmålet – men desværre ingen, som havde mod på at bide skeer med erhvervsudviklingen og den store arbejdsløshed i området. Men der var straks beboere, som meldte sig til de to andre grupper. Det betød, at der fremover altid kom nogle nye punkter på dagsordenen, nemlig: Nyt fra Sønderbro Information og Nyt fra Sønderbro Kultur (det blev nemlig de officielle navne på det, der var tænkt som små, selvstændige ”ministerier” under Sønderbrogruppen) Sønderbro Kultur fik også vind i sejlene fra begyndelsen. Borgermødet i april 1997 resulterede i følgende stikord for gruppens arbejde: Mål: Sammenhold i familierne og fællesskaber i lokalområdet.
– Idræt på Søndermarkskolens område
– Hal på Sønderbro
– Idræt for sjov/leg uden grænser
– Flygtningeintegration via idræt/leg
– Dansk sprog-fællesskab med udlændinge (en ny slags familiesammenføring!)
– Fælles transport til arrangementer, fx fodboldlandskampe
– Dart og kortklub Gruppen, der i begyndelsen bestod af Rasmus Christiansen, Susanne Normann, Frank Andersen, Asta Jørgensen, Jørgen Egholm og Steen Lauridsen besluttede sig for et par mål, man mente var opnåelige på kort sigt, samt et par mål, der var langsigtede.

De kortsigtede mål lød: At få startet torvedage på Spedalsø Torv og legedage i Sønderbro-området. Langsigtede mål: At få fjernet den tidligere tankstation på Spedalsø Torv, og at arbejde for en ”Sønderbro Hal”. Sådan står det at læse i referatet fra Sønderbrogruppens fællesmøde d. 20. november 1997. Et år senere – slutningen af 1998 -får arbejdet et vældigt skub fremad, idet Sund By, Horsens Kommune, udpeger Sønderbrogruppen som modtager af årets Sundhedspris. Samtidig bevilger Sund By Gruppen i Horsens Kommune 25.000 kr. til den indsamling af midler, der skal rejse penge til ”hallen” på Sønderbro. Næsten samtidig bevilger Lions Club Horsens 20.000 kr. til samme formål fra sit ”Byjubilæumslegat”. Et borgermøde d. 11.11. 1998, der samler over 100 lokale mødedeltagere, er enige om at ”hallen skal bygges”. Ifølge referatet dagen efter i Horsens Folkeblad, siger borgmester Vagn Ry Nielsen ved den lejlighed: ” Jeg har en indædt fornemmelse af, at vi i 2001 har udvidet vores driftsbudget med 550.000 kr. til Jeres hal. Horsens Folkeblad fortsætter: ”På et samlet Byråds vegne ønskede han held og lykke med projektet, som ikke vil få kommunale kroner til selve byggeriet – men derimod til driften 100 år frem”. Den kontante støtte fra Byrådet, hæderen og pengegaverne gav blod på tanden! De første skitser til en hal bliver nu hængt op i Axelborg Beboerhus og på Søndermarkskolen. Endnu et borgermøde bliver holdt, hvor man når frem til at det ikke blot er en hal, men ”et multi-funktionshus”, der er brug for. Udtrykket ”et moderne forsamlingshus” begynder at dukke op i referaterne fra Sønderbrogruppemøderne og fra diskussionerne i ”Sønderbro Kultur”. En kaskade af initiativer, der skal skaffe penge til byggeriet, bliver nu sat i gang: Lokale skrabelodder, bankospil en masse, kunst-auktion med lokale kunstnere, skolebørn fra Søndermarkskolen, der tegner julemærker, som sælges vidt og bredt, produktion og salg af lokale bolcher, salg fra stadeplads ved Middelalderfestivalen, sodavandsdiskoteker og modeshow til fordel for ”huset”, osv. I maj 1999 sponsorerer BG Bank en ”penge”-glassøjle, der sættes op på Spedalsø Torv, så alle forbipasserende kan holde øje med, hvordan indsamlingen udvikler sig. I april år 2000 viser søjlen 160.000 kr., efter en gave fra BG Bank på 25.000 kr; men hovedsageligt fordi Søndermarkskolen fejrede skolens 50 års fødselsdag med en kæmpefest for tidligere elever. Overskuddet på 95.000 blev doneret til opførelse af ”Huset på Sønderbro. Ved samme lejlighed gav Børne- og Ungeudvalget 1.000 kroner, og Byrådet gav en check på 10.000 kroner. I april 2001 er der indsamlet 274.860, 36 kr., ifølge referatet fra det seneste Sønderbrogruppemøde. Måneden efter bliver søjlen stjålet! (de indsamlede midler ligger dog trygt og godt i banken..). Og i oktober kan en nyopsat plexiglas-søjle fortælle, at de første 300.000 kr. er rundet. Mens disse økonomiske kraftanstrengelser bliver udfoldet i lokalområdet, bliver det klart at huset, man ønsker sig, er et ”bruger/borgerstyret kulturhus”. I en projektbeskrivelse fra den tid, som skal rejse penge fra den landsdækkende ”Lokale- og Anlægsfonden, hedder det om byggeriets formål: ”At skabe en ramme for borgerstyrede kultur- og idrætsaktiviteter”. Endvidere ”At bidrage til en forøgelse af den generelle sundhed i lokalsamfundet gennem en forbedring af beboernes fysiske, psykiske og sociale vilkår”. Og sidst, men ikke mindst: ”At udnytte de ressourcer, der findes hos de udenlandske beboere på Sønderbro, og fremme integrationen af disse”. Det lokale arkitektfirma, Erling Fogeds tegnestue, leverede på Sønderbrogruppens opfordring, de første skitser til, hvordan Kulturhuset kunne indpasses på sportspladsen ved Søndermarkskolen ”med sammenhæng mellem gymnastiksale, udendørsanlæg og Det nye byggeri. Dermed sikres en optimal udnyttelse af de eksisterende og kommende faciliteter.” Ansøgningen til Lokale- og Anlægsfonden blev imidlertid ikke imødekommet. Tidsplanen, der talte om at starte byggeriet i 2002, blev hermed urealistisk! Men 14. november 2001 indløb i stedet den glædelige meddelelse at ”Familien Hede Nielsens Fond” havde besluttet, at bevilge 500.000 kr. til byggeriet af det ”borgerstyrede kulturhus”. En fund-raising gruppe med skoleleder Mogens Falk i spidsen begyndte at se resultaterne af deres anstrengelser.

I august 2002 ville jubelen ingen ende tage, da borgere og samarbejdspartnere blev kaldt sammen foran søjlen på Spedalsø Torv. En gave fra Inge og Asker Larsens Fond, hvor der blev givet et tilsagn om, at Fonden ville stå for opførelsen af Kulturhuset. I løbet af efteråret 2002 blev der nedsat en styregruppe, som dels tog initiativ til en arkitektkonkurrence, dels udbød byggeopgaven i licitation, samt oprettede den selvejende institution ”Sønderbro Kulturhus Fond”. Det sidste var nødvendigt, idet Sønderbrogruppen, som hele tiden har stået bag alle initiativerne, er en frivillig sammenslutning af ressourcepersoner med tilknytning til Sønderbro-området. Men gruppen arbejder i en ”flad struktur”, uden formand, bestyrelse eller eget budget – og er således ikke en juridisk enhed, der ville kunne administrere alle de indsamlede millioner. Bestyrelsen for Kulturhusfonden, der er ansvarlig for ”opførelse og drift af Sønderbro Kulturhus”, kom til at se sådan ud: Poul Erik Rasmussen (”Polle”), fmd. (borgerrepræsentant) Bilal Ücelbas, næstformand (repræsentant for de 2-sprogede) Ruth Andreasen, ekstern sekretær Menige medlemmer: Tove Asmussen (udpeget af Horsens Byråd), Poul Damsgaard (skolebestyrelsen, Søndermarkskolen), Asta Jørgensen (borgerrepræsentant), Gunner Sørensen (repræsentant for boligforeningerne i området) og Mogens Falk (skoleleder, Søndermarkskolen). Den planlagte arkitektkonkurrence blev tidsmæssigt overhalet af behovet for at få byggeopgaven lagt ud i licitation. Der kom tilbud ind – med meget forskellige og fantasifulde udnyttelser af den valgte grund. Det store skandinaviske byggefirma, Skanska, vandt licitationen i efteråret 2003. Byggestart var aftalt til jan. 2004. Et utraditionelt, ”første spadestik” blev foretaget kollektivt af flere hundrede fremmødte, med borgmester Vagn Ry Nielsen som taler og første mand ved spaden. Det skete d. 29. oktober 2003. Trods en usandsynlig mild vinter gik Skanska først i gang med udgravningen til byggeriet 1. marts 2004. Afleveringen af byggeriet er aftalt til 1. september, så der er travlhed på byggepladsen hele sommeren igennem.

Det første, større arrangement i Sønderbro Kulturhus, hedder foredrag med Johannes Møllehave. ”Møllehave til folket”. 50 kr. pr. billet. Det sker d. 24. september kl. 19-22. Arbejdet med Sønderbro Kulturhus går dermed ind i en ny fase. Lydanlæg, inventar og køkkenfaciliteter skal nu langsomt på plads, efter hånden som der bliver råd. En stor gruppe frivillige har siden december arbejdet i ”Sønderbro Aktivitet” på at forberede indholdsdelen i det store hus. Og se – driften af Sønderbro Kulturhus…det er en helt anden historie !

Sønderbro Kulturhus